For fagfolk

Se hvem du kan rette henvendelse til.

Indhold

  Ved anmodning om aflastningsplads i Børnehuset Lille Kolstrup, rettes henvendelse til: 

  Afdelingsleder, Aflastning: Susanne Rahr Noer

  E-mail: Srn@aabenraa.dk   Tlf.nr.: 21 14 84 86, eller

  E-mail: Bornehusetlillekolstrup@aabenraa.dk Tlf.nr. 73 76 86 81

  Anmodninger om plads behandles løbende.

  Ved tildeling af plads udarbejdes der samarbejdsaftale med den anmodende kommune og Børnehandicapområdet.