Ledige stillinger til Hjemmepasser

Henvendelse ang. job som hjemmepasser, skal rettes til Børnehuset Lille Kolstrup:

Karen Marie Bang Jakobsen

E-mail: kmja@aabenraa.dk

eller

E-mail: Bornehusetlillekolstrup@aabenraa.dk

 

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger.