Velkommen til Børnehandicapområdet Aabenraa

Området består af :

Døgninstitution, Specialbørnehave og Aflastning

Nyt projekt via Socialstyrelsen:

 ”Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer”

Læs mere om projektet:

"Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer" klik her.

For at se samarbejdspartner klik her.

Trygfonden har bevilliget 1.3 mio. kr. til projekter.

Trygfonden

Børnehandicapområdet Aabenraa