Velkommen til Børnehandicapområdet Aabenraa

Området består af :

Døgninstitution, Specialbørnehave, Aflastning
og en Småbørnskonsulent.

Nyt projekt via Socialstyrelsen:

 ”Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer”

Læs mere om projektet:

"Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer" klik her.

For at se samarbejdspartner klik her.

Trygfonden har bevilliget 1.3 mio. kr. til projekter.

Klik her for at læse mere.

Børnehandicapområdet Aabenraa