Velkommen til Børnehandicapområdet Aabenraa

Området består af :

Døgninstitution, Specialbørnehave, Aflastning
og en Småbørnskonsulent.

Trygfonden Læs mere om projektet her

Børnehandicapområdet Aabenraa