Svømmehal

Børneinstitutionen Posekær har svømmehal med varmtvandsbassin. 

Bassinet bruges af børneinstitutionens egne børn og unge til træning og leg. 

Bassinet udlejes til eksterne brugere. Prisen er 400 kr. pr. time. 

Kontakt vedrørende leje: 
Børneinstitutionen Posekær 

Louise Schmidt Lund, E-mail: lslu@aabenraa.dk 

Tlf.nr. 73 76 85 90

 

Link til folder