For fagfolk

Ved anmodning om visitation til døgnplads på Børneinstitutionen Posekær rettes henvendelse til: 
Aabenraa Kommune 
Børn og Familie afdelingen 
Tinglev Midt 2 
6360 Tinglev 

Eller ved direkte kontakt til institutionen:

Afdelingsleder:

Mette Svendsen  E-mail: msv@aabenraa.dk tlf.nr.: 29 79 73 03

Visitationsanmodningen vedlægges relevante bilag der kan belyse barnets/den unges handi­cap, d.v.s. § 50 undersøgelse og handleplan. Evt. udtalelser fra specialister og læger, udskrif­ter fra journaler samt udtalelser fra dagtil­bud, skole eller andet. 

Den anmodende kommune og pårørende får skriftlig meddelelse om forløbet. 

 

www.socialtlederforum.dk

For yderligere information henvises til Socialt Lederforum

www.socialtlederforum.dk

www.tilbudsportalen.dk

For yderligere information henvises til tilbudsportalen.

www.tilbudsportalen.dk