For fagfolk

Anmodning om visitation til døgnplads på Børneinstitutionen Posekær rettes henvendelse til: 
Aabenraa Kommune 
Børn og Familie afdelingen 
Tinglev Midt 2 
6360 Tinglev 

fuldmægtig Helle Dam Ullgren 
tlf. 7376 7795 
e-mail: hkre@aabenraa.dk

Eller ved direkte kontakt til institutionerne:

Institutionsleder Jane Damsgaard Jensen.  E-mail: jdje@aabenraa.dk tlf. nr.: 30 46 08 90

Afdelingsleder Per Schmidt Hansen  E-mail: psha@aabenraa.dk tlf.nr.: 29 79 73 03

Visitationsanmodningen vedlægges relevante bilag der kan belyse barnets/den unges handi­cap, d.v.s. § 50 undersøgelse og handleplan. Evt. udtalelser fra specialister og læger, udskrif­ter fra journaler samt udtalelser fra dagtil­bud, skole eller andet. 

Den anmodende kommune og pårørende får skriftlig meddelelse om forløbet. 

 

www.socialtlederforum.dk

For yderligere information henvises til Socialt Lederforum

www.socialtlederforum.dk

www.tilbudsportalen.dk

For yderligere information henvises til tilbudsportalen.

www.tilbudsportalen.dk
Sidst opdateret 01.06.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Børnehandicapområdet Aabenraa