Børneinstitutionen Posekær

Børneinstitutionen Posekær har eksisteret siden januar 1989 og er en døgninstitution under Børn og Skole, Aabenraa Kommune.

Posekær indgår som en del af Børnehandicapområdet Aa­benraa, der foruden Posekær består af Børnehuset Lille Kolstrup i Aabenraa, som er en speci­albørnehave og et aflastningstilbud.

Posekær er oprettet efter Serviceloven § 66, stk. 6.
Posekærs formål er at modtage børn og unge, der på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, har behov for pleje, behandling m.v. i et døgntilbud.
Posekær modtager 24 børn og unge i alderen 0-18 år.

Personalegruppen består, ud over pædagoger, af pædagogiske assistener, sosuér samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Derudover er der ansat ergo/fysioterapeut og social- og sundhedsassistent. Endvidere er der ansat personale til madlavning, rengøring, kontor- og pedel­funktioner.

Der er knyttet konsulenter med forskellige faglige baggrunde til institutionen.

Se hele beskrivelsen her

Link til folder

Sidst opdateret 09.10.2017

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Børnehandicapområdet Aabenraa