For fagfolk

 Ved anmodning om visitation til specialbørnehaveplads i Børnehuset Lille Kolstrup rettes henvendelse til: 

Aabenraa Kommune 
Børn og Familie afdelingen 
Tinglev Midt 2 
6360 Tinglev 

fuldmægtig Helle Dam Ullgren 
tlf. 7376 7795 
e-mail: hkre@aabenraa.dk

Visitationsanmodningen vedlægges relevante bilag der kan belyse barnets/den unges handi­cap. Evt. udtalelser fra specialister og læger, udskrifter fra journaler samt udtalelser fra dagtilbud m.m. 

Der er møde i Faglig Forum hver 14 dag, hvor ansøgningen behandles.

Den anmodende kommune og pårørende får skriftlig meddelelse om forløbet. 

Særlig dagtilbud 2017 er 992,-

 

www.socialtlederforum.dk

For yderligere information henvises til Socialt Lederforum

www.socialtlederforum.dk

www.tilbudsportalen.dk

For yderligere information henvises til tilbudsportalen.

www.tilbudsportalen.dk
Sidst opdateret 26.01.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Børnehandicapområdet Aabenraa