Børnehuset Lille Kolstrup - børnehave

Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år.

Børnehaven er oprettet efter "Lov om social service" § 32. 
Børnehaven er en del af Børnehandicapområdet Aabenraa under Børn og Skole i Aabenraa Kommune. Børnehandicapområdet omfatter også aflastningen ved Børnehuset Lille Kolstrup, og børneinstitutionen Posekær, der er en døgninstitution for handicappede børn og unge. 

Se hele beskrivelsen her

Hjælp til dit autistiske barn

Hjælp til dit autistiske barn