For fagfolk

Ved anmodning om visitation til aflastningsplads i Børnehuset Lille Kolstrup rettes henvendelse til: 

Aabenraa Kommune 
Børn og Familie afdelingen 
Tinglev Midt 2 
6360 Tinglev  

fuldmægtig Helle Dam Ullgren 
tlf. 7376 7795 
e-mail: hkre@aabenraa.dk

eller ved direkte kontakt til institutionerne.

Afdelingsleder, Børnehuset Lille Kolstrup:  Karen Bang Jakobsen

E-mail: kmja@aabenraa.dk Tlf.nr.: 29 44 40 66


Visitationsanmodningen vedlægges relevante bilag der kan belyse barnets/den unges handi­cap, d.v.s. § 50 undersøgelse og handleplan. Evt. udtalelser fra specialister og læger, udskrif­ter fra journaler samt udtalelser fra dagtilbud, skole eller andet. 

Anmodningen om plads behandles løbende.

Ved tildeling af plads udarbejdes der samarbejdsaftale med den anmodende kommune og børnehandicapområdet.

Døgntaksten i aflastningen 2017 er kr. 3.204,-

www.tilbudsportalen.dk

For yderligere information henvises til tilbudsportalen.

www.tilbudsportalen.dk

www.socialtlederforum.dk

For yderligere information henvises til Socialt Lederforum

www.socialtlederforum.dk