For fagfolk - visitation

Anmodning om visitation til et af Børnehandicapområdets tilbud rettes til: 
Aabenraa Kommune 
Børn og Familie afdelingen 
Tinglev Midt 2 
6360 Tinglev 

Eller ved direkte kontakt til institutionerne.

Afdelingsleder (Aflastningen), Børnehuset Lille Kolstrup:  Susanne Rahr Noer

E-mail: srn@aabenraa.dk Tlf.nr.: 21148486

Afdelingsleder, Børneinstitutionen Posekær: Mette Svendsen 

E-mail: msv@aabenraa.dk  Tlf.nr.: 29 79 73 03

Visitationsanmodningen vedlægges relevante bilag der kan belyse barnets/den unges handi­cap, d.v.s. § 50 undersøgelse og handleplan. Evt. udtalelser fra specialister og læger, udskrif­ter fra journaler samt udtalelser fra dagtil­bud, skole eller andet. 

Der afholdes visitationsmøder hver 14. dag, hvor ansøgninger behandles. 

Den anmodende kommune og pårørende får skriftlig meddelelse om forløbet. 

www.socialtlederforum.dk

For yderligere information henvises til Socialt Lederforum

www.socialtlederforum.dk

www.tilbudsportalen.dk

For yderligere information henvises til tilbudsportalen.

www.tilbudsportalen.dk