LMED

LMED-udvalget (medindflydelse og medbestemmelse) er sammensat af tillidsrepræsentanter, repræsentant for FOA, repræsentant for FTF, sikkerhedsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra de 2 enheder.