Børnehandicapområdet

Velkommen til Børnehandicapområdet Aabenraa.


Børnehandicapområdet Aabenraa er en kommunal enhed, bestående af Børneinstitutionen Posekær, Børnehuset Lille Kolstrup med henholdsvis børnehave og aflastning.

Institutionerne er tidligere amtslige institutioner, som Aabenraa Kommune ved kommunesammen­lægningen pr. 1. januar 2007 valgte at overtage. Børnehandicapområdet hører under forvaltningen Børn og Skole, afdeling Børn og Familie. 

Området ledes af en fælles institutionsleder og har derudover to afdelingsledere, en for Børneinstitutionen Pose­kær og en for Børnehuset Lille Kolstrup. 

Døgninstitutionen Posekær blev etableret i 1988 og er normeret til 24 børn og unge 0-18 år. 
Børne­huset Lille Kolstrup blev etableret i 2000 og udvidet i 2003 med en aflastningsafdeling. 
Institutionen er normeret til 10 børnehavebørn og 10 aflastningsplad­ser. 
Alle pladser er til børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funk­tionsevne i aldersgruppen 0-18 år.

Sidst opdateret 26.06.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Børnehandicapområdet Aabenraa